A Vörös Postakocsi 2011/Tavasz

Nyíregyházi Anzix

Limitált Kiadás

A teljes lapszám letölthető PDF-ben

Lapszámunk Útirányul A régi Nyíregyházát tűzi ki: Kujbusné Mecsei Éva Múltbéli kapcsolatok c. tanulmányában Nyíregyháza 1753 és 1848 közötti kapcsolatairól ír, Galambos Sándor pedig a dualizmus kori Nyíregyházáról közöl tanulmányt. A Fogadó rovatunk a mai Nyíregyháza köztereivel foglalkozik: előbb Onder Csaba kérdezi Simon László talajvédelmi kutatót a Kossuth téri fákról, majd Gucsa Magdolna írását olvashatják az Életfáról. Gyaloggalopp rovatunkban Kulcsár Attila értekezik Nyíregyháza múltjáról és jelenétől a városfejlesztés tükrében, de Forspont rovatunk — melynek alcíme ezúttal Iskolapéldák — első tanulmánya is a városhoz kötődik még: Kedves Júlia Nemzetiség és nyelvhasználat a nyíregyházi evangélikus népiskolában (1876-1910) címmel közöl tanulmányt. A másik iskolapélda azonban már egészen más léptékű: Tukacs Tamás A dunkerque-i szellem c. írásában A király beszéde könyv és filmáltozatáról értekezik. Úti füzetek rovatunkban Jánk Károly, Németh Zoltán, Vécsei Andrea Rita, Varga Zoltán Tamás, Pál Dániel Levente és Szili József verseit, Gerliczki András haibunjait valamint Csobánka Zsuzsa, Darvasi Ferenc és Kováts Judit prózáit olvashatják. Rovatunk plusz szövegei AVP-díj idei nyerteseinek, Nagy Zsukának és Kürti Lászlónak írásai. Bakon leső rovatunkban Kiss Lajos András, Csaplár Vilmos, Szvoren Edina, Kelemen Erzsébet és Pál Dániel Levente könyveiről olvashatnak kritikákat. Nyíregyháza+ rovatunkban a Lipcsében vendégelőadóskodó Mester Béla útinaplóját közöljük, míg az utolsó Egy flekken állandó étteremkritikusunk, a Hasas Pasas írását olvashatják a John’s Pub & Restaurantról.

 

Tartalomjegyzék:

REZEDA KÁZMÉR

Limitált kiadás

Útirány — A régi Nyíregyháza

KUJBUSNÉ MECSEI Éva: Múltbeli kapcsolatok (Nyíregyháza kapcsolatai 1753-1848 között)

GALAMBOS Sándor: “Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik…” — A dualizmus kori Nyíregyházáról

Fogadó a Közkúthoz

Kossuth téri fák. SIMON Lászlót kérdezi ONDER Csaba

GUCSA Magdolna: Életfa (2008-2011?)

Gyaloggalopp

KULCSÁR Attila: Városfejlesztés stratégiával és spontán módon — harmonikusan és disszonanciákkal: Nyíregyháza múltja és jelene a városfejlesztés tükrében

Forspont — Iskolapéldák

KEDVES Júlia: Nemzetiség és nyelvhasználat a nyíregyházi evangélikus népiskolákban (1876-1910)

TUKACS Tamás: A dunkerque-i szellem

Úti füzetek

JÁNK Károly: Vadászat

NÉMETH Zoltán: Nyelvtan, Könyvek (versek)

CSOBÁNKA Zsuzsa: Belém az ujját (regényrészlet)

VÉCSEI Andrea Rita: stációk és  más versek

DARVASI Ferenc: A szavak embere

VARGA Zoltán Tamás: Cidoni út — Az élvezetek előcsarnoka

PÁL Dániel Levente: Olho azul és más versek

SZILI József: A Zsóka-versekből

GERLICZKI András: Sóstói képek (négy haibun)

KOVÁTS Judit: Hálóingben, pelenkában (részlet)

*

KÜRTI László: február

NAGY Zsuka: Kocsma félflekk — (az írás részletét lásd itt)

A bakon leső

KISS Lajos András: Haladásparadoxonok — bevezetés az extrém korok filozófiájába (VALASTYÁN Tamás)

CSAPLÁR Vilmos: Hitler lánya (NAGY Csilla)

SZVOREN Edina: Pertu (REICHERT Gábor)

KELEMEN Erzsébet: Happy Birthday!; Viaszpecsét (BARNA Péter)

PÁL Dániel Levente: Ügyvezető költő a 21. században (ANTAL Balázs)

Nyíregyháza+ Lipcse

MESTER Béla: Pangloss mester és a Szellemtudományi Központ

Egy flekken

HASAS Pasas: John’s Pub & Restaurant