You Are Here: Home » Forspont

Nagyregények – jegyzet

"’56 januárjában vagy februárjában lehetett, amikor valaki beszámolt egy ismerősömnek egy a Szovjetúnióból, a lágerből hazatért volt fogoly tapasztalatairól. Nem csak az döbbentett meg, amit elmesélt, hanem hogy hirtelen felbukkant valaki a semmiből – mondom, nem személyesen hallgattam, más számolt be róla -; azon döbbentem meg, hogy 11 év után újra vannak „hazatérők a pokolból”; csakhogy ezt a poklot más ördögök rendezték be, olyanok, akiket megváltóknak hittem" - Vajda Mihály jegyzete Franzen: Szabadság, Szolzsenyicin: A pokol tornáca című regényei és Kundera-regények kapcsán. ...

Read more

„…hogy könyv váljék belőle”- a saját halál archiválása (Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló)

"A kötetet olvasva úgy tűnik, nem csupán a közösségteremtés gesztusa, de a betegségről való diskurzus is a nyelviesítés új módjának keresésére kényszeríti az elbeszélőt. Esterházy Péter a napló szerzőjeként a kötet számos helyén reflektál arra, hogy a saját sorsesemény módosította élet és irodalom korábbi távlatait, s a betegséggel, akár a saját halál fenyegető lehetőségével való szembenézés az idegenség tapasztalatában részesíti" - Kári Viktória tanulmánya ...

Read more

Az undor nagyobb az isteneknél

"Volt már majd húsz éve, amikor először kísérletet tettem rá, hogy megfejtsem Petri költészetének titkát. Jó előre bebiztosítottam magam azonban mindenfajta kudarc ellen. Először is nem valamelyik verseskötetéről írtam, hanem összegyűjtött interjúiról. Legalábbis ezt állítottam. Azután nagy hangon kijelentettem, hogy az igazi titok azért titok, hogy ne lehessen megfejteni, így hát nem fogom megfejteni Petri költészetének titkát." - Vajda Mihály esszéje Petri költészetéről ...

Read more

Nietzsche mint regényhős

"Mi az, amit Nietzsche előre látott a szörnyűséges huszadik századból, melyet még éppen megért, jóllehet már több mint tíz éve, ahogy mondani szokták, elborult az elméje. Nem is lehet vitás, Nietzsche látta a közeljövőt, a mi jelenünket. " - Vajda Mihály tanulmánya ...

Read more

Hithű értelmiségi etap

Hová is fészkelhetnénk be magunkat, ha fontos kérdéseket szeretnénk feltenni? No, nem ringatom magam abban a hiszemben, hogy találatos válaszokat is adunk majd. A kérdéseket viszont fel kell tennünk, hogy alkalmas időben, felkészült és hiteles személyek, jól kihegyezett ceruzájukkal, esetleg Herbin tintával pufferelt töltőtollukkal bevihessék az ébresztő döfést. Először azonban fészkelődjünk, még mielőtt a végzetes tusába fognánk. - Szalay László Pál esszéje ...

Read more

„Megtanít hazudni” – Joe Eszterhas thriller-trilógiája

Fókuszban az Elemi ösztön, a Kicsorbult tőr és a Jade - "Eszterhas írói erényei a trilógia mindegyik részében megmutatkoznak: ismeri és kreatívan keveri a műfajok sémáit; párbeszédei gyakran nyersek, életszagúak; a szereplők motivációi kidolgozottak; egyes figurák szándékait illetően pedig végig képes termékeny kétértelműséget fenntartani. Munkáinak egyedi vonása, hogy erős nőkaraktereket alkot, akik nemcsak megállják a helyüket a férfiak dominálta világban, hanem épp velük szemben alakítanak ki önálló terrénumot. " ...

Read more

A múlt erőszakossága

Az erőszak traumatizáló hatása egyéni és kollektív szinten - Takács Miklós tanulmánya Kováts Judit Megtagadva című regényéről (Bp., Magvető, 2012) "A szóbeliségben nagy nehezen megnyíló visszaemlékező tanúságtétele kevés, csak egy hallgatója van egyszerre. Ha átkerül az írásbeliség médiumának egy fiktív hangjába ez a huszonhárom hang, akkor az idők folyamán megjósolhatatlanul sok olvasója lehet, s ezáltal ez az irodalom a kulturális emlékezet médiumává is válhat. Ezt véghezvinni egy Nyíregyháza melletti kis faluból nem lehetett volna, ennek a könyvnek viszont sikerült." ...

Read more

Új utak az élővilág-védelemben

"A természet és az élővilág védelmét a jog mint az ember instrumentuma sokáig csupán az emberre és az emberi érdekekre való figyelemmel védte, s viszonylag sok időbe telt, évtizedekig tartott az a folyamat, amíg egy masszív és átfogó szemléletváltást követően a jogi szabályozás nem csupán kiaknázandó javakként, de az életfolyamatok egésze komplex kölcsönhatásainak beláthatatlan voltát felismerve magát a természetet és az élővilágot is (részben) önállóan, sui generis kezdte védeni." Drótos Richárd esszéje ...

Read more

Copyright © 2007-2014. Minden jogot fenntartanak a szerkesztők és a szerzők.

Scroll to top