A pályázat ötletét, alapgondolatát Hamvas Béla “A száz könyv” című
írása adta. Hamvas ebben az írásában rövid ismertetőkkel ellátva
összeállította annak a száz könyvnek a listáját, melyek által szerinte
rekonstruálni lehetne a világirodalom legfontosabb elemeit, ha az
valamilyen (fiktív) oknál fogva megsemmisülne.

A tanítványi láncolat irodalmi klub (www.lancolat.blogspot.com)
pályázatot hirdet “A száz könyv” címmel!

A pályázat témája és tárgya:

A pályázat ötletét, alapgondolatát Hamvas Béla “A száz könyv” című
írása adta. Hamvas ebben az írásában rövid ismertetőkkel ellátva
összeállította annak a száz könyvnek a listáját, melyek által szerinte
rekonstruálni lehetne a világirodalom legfontosabb elemeit, ha az
valamilyen (fiktív) oknál fogva megsemmisülne. Ezt írása elején egész
pontosan így határozza meg: “A feladat száz könyvet megmenteni. Most
mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból.
Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az
emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani.”
A pályázó feladata is ehhez hasonló: egyenként kb. 10-15 sornyi
ismertetőt írni 10 db olyan könyvről, melyet a pályázó szerint
mindenkinek el kellene olvasnia, ami közel áll hozzá, amit alapműnek
tart, vagy ami az ő számára valamikor sorsfordító jelentőséggel bírt.
A pályázó elsősorban ne tartalmi ismertetőt írjon, inkább azt emelje
ki, hogy miért érdemes az általa ajánlott írásműveket elolvasni
másoknak is?

Hamvas Béla “A száz könyv” című ötletadó írása itt megtekinthető:
http://www.hamvasbela.hu/olvasmanyok/aszazkonyv.html

Formai követelmények:

1. A pályáztatni kívánt írásművet word dokumentumban kell elküldeni a
szinba@gmail.com email címre a szerző nevének megjelölésével.
2. Egy-egy pályamű (vagyis a 10 ismertető összesen) nem lehet hosszabb
2 A/4-s oldalnál.
3. A pályázó adjon címet is az összeállításnak.
4. A betűtípusnak Times New Romannak kell lennie, 12-es betűmérettel.
5. A margókra és a sortávokra vonatkozóan a Word alapbeállításai az irányadóak.

Beküldési határidő:

2011. december 31.., éjfél

Értékelés:

A beküldött pályaműveket a tanítványi láncolat irodalmi klub
kritikusai és a Comitatus folyóirat szerkesztői fogják értékelni, név
szerint: Faragó Eszter (kritikus), Paszternák Éva (segédszerkesztő),
Hornyik Anna (kritikus) Nyírfalvi Károly (kritikus, szerkesztő), Beri
Róbert (segédszerkesztő), Szinay Balázs (főszerkesztő).

Eredményhirdetés január második hetében várható. Az előre vártnál több
pályamű beérkezése esetén ez az időpont csúszhat, a többletmunka
függvényében.
Mivel értékelési szempont a választékos, igényes, szépirodalmi jellegű
megfogalmazás is, erre külön kéretik odafigyelni!
Az eredmény a tanítványi láncolat irodalmi klub és a Comitatus
folyóirat oldalán lesz olvasható a fentebb jelzett időpontban.

Nyeremények:

Az első három helyezést elért pályamű felkerül a Comitatus folyóirat
(www.comitatusfolyoirat.blogspot.com) weboldalára, így helyet kap
aktuális lapszámában.

Ezen felül,
az 1. helyezett 10 000 Ft értékű könyvjutalomban + 4500 Ft pénznyereményben,
a 2. helyezett 7 500 Ft értékű könyvjutalomban + 3500 Ft pénznyereményben,
a 3. helyezett 5 000 Ft értékű könyvjutalomban + 2500 Ft pénznyereményben
részesül.

A nyeremény értékek tájékoztató jellegűek. A felajánlásoktól függően
ezek összege növekedhet (a legutóbbi, hasonló jellegű pályázatunkon 51
000 Ft összértékű könyvfelajánlást kaptunk), illetve kiegészülhet
Hamvas Béla kötetekkel, ha ezt a felajánlást is sikerül realizálni.

Fontos, hogy postázást, postai kiküldést csak belföldi postacímre
tudunk vállalni!

Könyvfelajánlásokat bárkitől köszönettel fogadunk! Ez ügyben privát
levélben, vagy a szinba@gmail.com email címen lehet jelentkezni!

A pályázat Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/event.php?eid=207439715990904&view=wall&notif_t=event_wall