A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és A Magyar Nyelvtudományi Társaság Nyíregyházi Tagozata a Magyar Tudomány Napja alkalmából „Nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások a Nyíregyházi Főiskolán” címmel konferenciát rendez két szekcióban.

A konferencia ideje: 2011. november 17., csütörtök

PROGRAM

SZEKCIÓÜLÉSEK:

I. szekció – nyelvészet:

helye: B épület 204-es terem

Szekcióvezető:    P. Lakatos Ilona

14.00–14.15: P. Csige Katalin:  A szövegszintek és a szöveg
14.15–14.30: Kiss Kálmán (Modern Filológiai Intézet): Adalékok az Árpád-kori magyar nyelv allofónjaihoz
14.30–14.45: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit – Iglai Edit: Multikulturalitás és kulturális tényező megjelenítése a többdimenziós térképlapokon
14.45–15.00: Mizser Lajos: A népnevek és környékük
15.00–15.15: Pethő József: Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika
15.15–15.30: Sebestyén Zsolt: Párhuzamos helységnévadás Bereg megyében

II. szekció – irodalom és nyelvészet, interdiszciplináris kutatások:

Helye: B.épület 250-es terem

„Akik nem tudnak beszélni, azok helyett annak kell beszélni, aki tud.”
Közösségi reprezentáció a nyelvben és az irodalomban – irodalom- és nyelvtudományi szimpózium

Szekcióvezető:    Karádi Zsolt

14.00-14.10 Csorba Dávid: Közösségi reprezentáció a nyelvben és az irodalomban

A) Közösség-egyén szekció
14.20-14.30 Minya Károly: A nyelvi mítoszok egyéni és közösségi reprezentációja
14.30-14.40 Antal Attila: Közösségi reprezentáció az erdélyi magyar lírában
14.40-14.50 Gávai Anita: „Mert mindenik gyötrelme csak egyé, csak az övé magáé, senki másé; de az én szivem egyként nyög rajtam, rajtad, s a hazán” – A közösség és az egyén az Oidipusz királyban
14.50-15.00 Szopos András: Kulturális szignálok a székelységnél
hozzászólások, vita

B) Szerep-jel szekció
15.10-15.20 Bényei Ágnes: Név és közösség
15.20-15.30 Karádi Zsolt: Bárdos Artúr, a színházi mindenes
15.30-15.40 Ernei Júlia: Színházi törekvések Nagyváradon az 1970–80-as években
15.40-15.50 Gerliczki András: Szerep, személyiség, identitás a korai Illyés-lírában
15.50-16.00 Antal Balázs: Nép, nemzet, alany, állítmány. A kortárs költészet válasza a reprezentáció kérdésére
16.00-16.20 záró értékelés

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!