Konferenciafelhívás

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Kortárs gyermekirodalom kutatóműhelye konferenciát hirdet és szervez A kortárs gyermekirodalom és közvetítése témakörben azzal a céllal, hogy szakmai fórumot teremtsen azon intézményen belüli és kívüli törekvések számára,  amelyek a kortárs gyermekirodalom közvetítését célozzák egyrészt a gyerek olvasókhoz, másrészt az ő olvasás- és befogadáskultúrájukat meghatározó közeg(ek) felé.

Időpont: 2012. május 11.
Szervező: Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Felelős:  Dr. Gajdóné Dr. Gődény Andrea, Dr. Daróczi Gabriella

A konferencia az irodalom valamennyi médiumának kontextusában kívánja átgondolni a közvetítés lehetséges módjait, ennek érdekében tanszékközi összefogással (Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, kari könyvtár, Vizuális Nevelés Tanszék, Ének-zene Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Magyar Olvasástársaság, Magyar Gyerekkönyvek Egyesülete, Pozsonyi Pagony, Móra Könyvkiadó és ELTE TÓK HÖK) és a kortárs gyermekirodalom reprezentációjára, megjelentetésére és terjesztésére vállalkozó intézmények, szervezetek és szerveződések bevonásával szeretne fórumot teremteni azok számára, akik vállalkoznak az olvasás- és befogadáskultúra  átírására, hatással vannak/lehetnek a gyerekek olvasási szokásaira, olvasmányválasztására.
A szervezők abból az optimális feltételezésből indulnak ki, hogy vannak még potenciális irodalomolvasók, és a Gutenberg-galaxis hagyományai integrálhatók a Neumann-galaxisba, csak az olvasmányok megválasztását  és feldolgozásuk módját kell a megváltozott igényekhez igazítani. Ennek érdekében várják azon elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését, akik kutatási eredményeik, ill. gyakorlati tapasztalataik megosztásával, korszerű módszertani technikák bemutatásával hozzá tudnak járulni a pedagógiai praxis innovációjának befolyásolásához.
A konferencia szervezői az alábbi témákban várják az előadókat:

  • SZÖVEG — anyagszerűség, poétikai funkció
  • IRODALMI SZÖVEG INTERMEDIÁLIS MÁTRIXBAN –

-szöveg / betű / zene / illusztráció / mozgókép / könyv / test / mozdulat értelempotenciálja

  • OLVASÁS — manipulálhatóság
  • AZ OLVASÁS mint szabadidős tevékenység KONTRA (?) más, a szabadidőt nagyban lekötő MÉDIUMOK
  • KIADÁS ÉS TERJESZTÉS — kiadók és könyvesboltok bemutatkozása
  • KÖNYVTÁRI PROGRAMOK a kortárs gyermekirodalom terjesztésében
  • A KORTÁRS GYERMEKIRODALOM FELDOLGOZÁSA – módszertani műhely
  • OLVASÓVÁ NEVELÉS  KORTÁRS GYERMEKIRODALOMMAL az iskolás kor előtti valamint az iskolás években

A konferenciához könyvvásár kapcsolódik.

A konferenciára 2012. február 15-ig  lehet jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével.
A jelentkezési lap letölthető a honlapról http://www.tofk.elte.hu/web/egyeb/Kortars_jelentkezesi_lap.doc .
Az előadások absztraktját február 28-ig kérjük elküldeni. (max. fél A/4-es oldal terjedelemben) az alábbi címekre: gabrielladaroczi.nono@gmail.com; gajdo.andrea@gmail.com
A jelentkezők 2012. március 15-ig értesítést kapnak előadásuk, prezentációjuk elfogadásáról, a kijelölt szekciókról s a végleges programról.
Az előadások időtartama: 25 perc.
A konferencia részvételi díja: 4500 forint.  A konferencia helyszíne: ELTE TÓK, Bp. Kiss. J. altbgy. u. 40.

forrás