Pályázat

Az elmúlt időszakban reneszánszát éli az ún. politikai költészet. Sorra születnek olyan közéleti költemények, amelyek aktuális állapotainkra – Magyarország helyzetére, az általános közérzületre, aktuális eseményekre – reflektálnak.

Nagy port kavart, ám szakmai és olvasói berkekben egyöntetűen fontos fejleménynek tekintik Kemény István Búcsúlevelét és az arra válaszként született Térey János-verset, a Magyar közönyt, de Nádasdy Ádám A hazafiúi hűségről című műve és a februári Jelenkorban megjelent Schein Gábor-vers (Karácsony másnapján) ugyancsak hasonló témájú. Nagy számban találkozhatunk más „társadalmi célú” versekkel és prózai művekkel is, elég csak Parti Nagy Lajos Magyar meséire vagy egy-egy Vörös István- és Erdős Virág-versre gondolnunk.

Az úgynevezett politikai költészetről Bán Zoltán András és Radnóti Sándor levélváltása nyomán heves vita bontakozott ki az Élet és Irodalom hasábjain, majd később másutt. A témában állást foglaltak sokan, de nagy érdeklődés mellett erről folyt a Litera Előhívás című beszélgetéssorozatának vitája, amelynek hanganyaga a Litera Rádióban meghallgatható, és ezt a témát választotta a FISZ és a Szépirodalmi Figyelő is Versre magyar, hí a haza című beszélgetése tárgyául a Szatyorban.

A Litera látva ezeket az aktuális és fontos fejleményeket úgy döntött, egy erre alkalmas és méltó napon, MÁRCIUS 15-ÉN meghívásos és nyílt pályázat kiírásával meghirdeti „Én nem fogom be – társadalmi célú líra” című verspályázatát.

A meghívásos pályázatba olyan kortárs költőket hívott meg, mint például Borbély Szilárd, Schein Gábor, Tóth Erzsébet, Szilágyi Ákos, Kovács András Ferenc, Nádasdy Ádám, Kukorelly Endre, Térey János, Kántor Péter, Szálinger Balázs és Kemény István.
A meghívásos pályázattal párhuzamosan a Litera nyílt pályázatot is hirdet.

A NYÍLT PÁLYÁZAT KÖVETELMÉNYEI

Téma

A közéleti/politikai tartalmú költemény mindannyiunkat érintő, ám a költő számára a legfontosabb aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozik, és középpontjában az ország, a társadlom helyzete/állapota áll.

A mű fókuszába állítható bármely társadalmi csoport: a lecsúszott középosztálytól a súlyosan elszegényedett rétegekig, a hajléktalanoktól a képviselők és polgármesterek szociografikusan vagy görbetükörben megragadott karakterein át a multik és milliárdosok, a régi és új gazdagok, régi és új értelmiségiek figuráiig, de reményeink szerint a születő versek kirajzolják a mostani Magyarország képét és újraértelmezik a haza fogalmát is.
A pályázatra született versek reflektálhatnak a bevezetésben jelzett politikai líra bármely már publikált alkotására, replikázhatnak, riposztozhatnak, de előállhatnak mindettől a diskurzustól, lírai tértől független szellemi tartalommal.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be minden, saját néven és működő emailcímen bejelentkező költő, kortól, nemtől, szervezeti tagságtól és megjelent művek számától függetlenül.

KIKÖTÉSEK

A vers kerülje a direkt (párt)politizálást!
Egy pályázó maximum három művel pályázhat!
Már folyóiratban, lapban vagy kötetben megjelent verset nem fogadunk el!

A vers terjedelme

12 sornál ne legyen rövidebb, és 40 sornál ne legyen hosszabb a mű.

A művek beérkezési határideje

Folyamatos, de legkésőbb: 2012. április 4. 24:00

A pályaműveket a következő mailcím(ek)re kell beküldeni

ennemfogombe@gmail.com – és másolatban a biztonság kedvéért ide is: litera@litera.hu
A levél tárgya, kérjük, legyen Én nem fogom be!

Kérdéssel ugyanezeken a mailcímeken lehet Nagy Gabriellához és Szekeres Dórához fordulni.

A pályázat menete és a díjazás

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Az előzsűrizést a Litera szerkesztősége végzi, majd a háromtagú szakmai zsűri dönt az első három helyezettről. A zsűri két neves irodalomtörténész és/vagy költőből és egy Litera-szerkesztőből áll.
A díjakat a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idején, áprilisban adjuk át ünnepi keretek között. A díj része egy exkluzív publikáció a Literán.
A díjak mibenlétéről és a zsűri összetételéről a későbbiekben tájékoztatjuk pályázóinkat és az olvasót!

Publikáció

A pályaműveket az Én nem fogom be című blogoldalunkon a Pályaművek rovatban publikáljuk. A legjobb művek kiemelt helyet kapnak a Litera oldalán is.

FONTOS TUDNIVALÓ!

Csak azok a pályaművek vesznek részt a pályázatban, és jelenhetnek meg ezen az oldalon, illetve a Literán, amelyek teljesítik a pályázat követelményeit! A követelmények között az egyik legfontosabb, hogy kerülni kell a direkt pártpolitizálást, személyi és más jogok megsértését, az ellenségeskedést és a gyűlöletkeltő megjegyzéseket!
Felhívjuk az oldalon megjelent tartalmakhoz hozzászólók figyelmét, hogy a pályázat témájára való tekintettel különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy oda nem illő és a pályázat szelleméhez nem méltó bejegyzések ne kerüljenek az oldalra.
A beérkezett művek helyesírási, tördelési stb. hibáit nem javítjuk!

Jó munkát kíván a Litera szerkesztősége!

forrás