Program

bürökpohár filozófiai műhely

„mindenkit külön-külön felkeresve, a legnagyobb jótéteményben részesítettelek benneteket, legalábbis én így hiszem, mert megkíséreltem mindegyikteket meggyőzni: ne törődjék semminemű dolgával előbb, mielőtt önmagával nem törődik, hogy hogyan lehet a lehető legderekabb és legokosabb” – vallotta Szókratész.

Mai követői hasonló célokat tűznek ki maguk elé. Az elmúlt évtizedekben világszerte terjedő filozófiai kávéház mozgalom hívei ahelyett, hogy külön-külön keresnének fel mindenkit, olyan nyilvános helyek létesítésére tesznek kísérletet, ahol alkalom nyílhat arra, hogy az életüket és gondolataikat átvizsgálni igyekvő emberek közösen végezzék a filozófia gyakorlását. A Műterem Galériában kéthetenként rendszeresen jelentkező találkozókat szervezünk a közös filozofálás szokásának előmozdítása érdekében. Kellemes helyen, kellemes társaságban nyílik lehetőség arra, hogy bárki, bármiféle filozófiai képzettség nélkül is, részt vehessen a bölcselkedés élvezetében.

A Műterem Galériában kéthetenként rendszeresen jelentkező találkozókat szervezünk a közös filozofálás szokásának előmozdítása érdekében, amelyek alapjául egy-egy szöveg szolgál. Második alkalommal április 3-án 17.30-kor a Batthyányi utca 24. alatt. A beszélgetést Nemes László filozófus, a Debreceni Egyetem oktatója vezeti.

2012. április 3.,  Peter Singer: Éhség, bőség, és moralitás, Iskolakultúra 2007/3

A szöveg itt olvasható.

Bővebb információ:

Műterem Galéria
+36-52-532-836
muteremgaleria@modemart.hu

illetve a MODEM honlapján

A következő program: 2012. április 17-én, Richard Rorty Freud és a morális reflexió című tanulmányáról