Program

A konferencia a rendszerváltás utáni magyar filmet vizsgálja a kép, test és szubjektivitás szemszögéből. Kiindulópontja az a feltevés, miszerint Kelet-Európa volt szocialista országai sajátos kulturális helyzetének köszönhetően itt a kép, test, történelem, emlékezet és elbeszélések, az identitás és szubjektivitás karakteresen más típusú alakzatait rajzolják ki, mint akár Nyugat-Európában, akár Észak-Amerikában, akár a volt gyarmati országok esetében. Ennek fényében nemcsak a filmbeli testábrázolások jellegzetességeire szeretnénk rákérdezni, hanem a test, kép, elbeszélések stb. sajátos viszonyaira is a szereplők és a nézői szubjektum megkonstruálásában. Olyan elméleti-kritikai keretek kialakítását keressük, melyekkel egy-egy film esetében megragadható ez a kulturális és filmnyelvi másság.

A konferencia helye: A MODEM 3. emeleti multimédia terme, Debrecen, Baltazár Dezső tér.

Ideje: 2012 május 4–6.

 

 

május 4. péntek

 

16.00–19.00

Kerekasztal beszélgetés

Résztvevők:
Gulyás Gyula , Janisch Attila , Váró Kata , Szabó Elemér , Győri Zsolt

 

május 5. szombat

10.30–12.30
SZERZŐI OLVASATOK– A FIATAL GENERÁCIÓ FILMJEI
Moderátor: Séllei Nóra

Glant Tibor: Identitás és emlékezetpolitika Török Ferenc Apacsok című filmjében
Szurkos Anita
: Bibliothèque Pascal
Mezei Sarolta
: Mindenki „környezetének produktuma” – Szubjektumelméleti vizsgálódások Antal Nimród Kontroll című filmjében

13.30–15.30
KELET-NYUGAT
Moderátor: Bényei Tamás

Széplaky Gerda: Testreprezentációk a kortárs magyar filmművészetben
Vincze Teréz
: A történelem filmi megtestesülése Keleten és Nyugaton,
Pólik József
: A végpont igézete
Hatalyák Edina
: Én és Te – Nagy találkozások Enyedi Ildikó Simon Mágus című filmjében

16.00–17.30
KOCSIS ÁGNES ’TESTVILÁGA’
Moderátor: Győri Zsolt

Séllei Nóra: A nyilvános WC színe, szaga és tere – Test és szubjektivitás Kocsis Ágnes Friss levegő című filmjében
Ureczky Eszter
: A feledés h(om)álya: Hallgatag testek Kocsis Ágnes Pál Adrienn című filmjében
Varga Balázs
: Életre kelni – Test, emlékezet és énteremtés A nyomozó és a Pál Adrienn című filmekben

18.00–18.30
METROPOLIS lapbemutató 2011/3. szám: ’Kortárs magyar film – kulturális értelmezések’

 

május 6. vasárnap

9.00–11.00
NYOMOZÁS/TEMETETLEN MÚLT
Moderátor: Vincze Teréz

Virginás Andrea: Katalin Varga és Lisbeth Salander – közvetlen és hipermediális nyomok (és emlékek) a detektívfilmekben
Bényei Tamás
: Oidipus, a kórboncnok (Gigor Attila: A nyomozó)
Réti Zsófia
: A rendszerváltás és a testek újraértése Mészáros Márta A temetetlen halott című filmjében
Strausz László
: Generációk, migráció és test: a kortárs magyar film emlékezet-tematikája

11.30–12.30
PÁLFI GYÖRGY ’TESTMOZIJA’
Moderátor: Varga Balázs

Sághy Miklós: Taxidermia
Kalmár György
: Az emberábrázolás határvidékei – Pálfi György: Hukkle

13.00–14.30
SZERZŐI OLVASATOK– A KÖZÉPGENERÁCIÓ FILMJEI
Moderátor: Kalmár György

Takács Miklós: Más hangok, ugyanazok a szobák – a test és az audialitás mint a trauma médiumai Sas Tamás Szerelemtől sújtva című filmjében
Beretvás Gábor
: A test természete a kortárs magyar dokumentumfilmben
Mikó Imola
: A dolinai világban való eligazodás: gesztusok elsajátítása

Sok szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők.