„…csak a hallgatás előzi meg” – szépírói pályázat Ottlik Géza születésének centenáriumára egyetemi hallgatóknak
Határidő: 2012. november 20.

Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára emlékezve a Debreceni Akadémiai Bizottság Irodalmi Munkabizottsága – együttműködve a Debreceni Egyetem BTK Szkholin művészeti szakfolyóiratával, a kulter.hu művészeti és irodalmi portállal valamint a DEIK hallgatói önképzőkörrel – szépírói pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára.

A pályázat mottója: „Nem a szó volt kezdetben, hanem a mondat, azt bontottuk fel mondatrészekre. Nem a mondat volt kezdetben, hanem a bekezdés, azt fejtettük ki mondatokban. Nem a bekezdés volt kezdetben, hanem a regény. A regényt már csak a hallgatás előzi meg.” (Ottlik Géza: A regényről)

Pályázni lehet esszével, novellával, verssel, ikonotextussal.

 A pályamunkák beadási határideje: 2012. november 20. (a postai bélyegzőn szereplő dátum)

 A jeligés pályamunkákat (a jelige feloldását tartalmazó lezárt borítékkal együtt!) postai küldeményként az alábbi címre várják:

MTA Debreceni Területi Bizottság, Irodalomtudományi Munkabizottság,

4015 Debrecen, Pf. 7. A borítékra írja rá: Ottlik-pályázat

A pályázat szponzori köre (kiadók, szerkesztőségek, tanszékek): szervezés alatt

A díjnyertes munkák bemutatásra kerülnek a DAB Irodalomtudományi Munkabizottság Ottlik-emlékülésén, 2012. december 13-án. Publikálásukra a Szkholin nyomtatott folyóiratban, a kulter.hu és az amúgy.hu digitális folyóiratban lesz lehetőség.

Velázquez: Las Meninas, 1656-1657