„KÉPES VILÁG”
Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár

2012. DECEMBER 7. PÉNTEK

9.00-9.20 Köszöntőt mond BOKA LÁSZLÓ és RÉVÉSZ EMESE

9.30-12.20 Első szekció
Levezető elnök: RÉVÉSZ EMESE művészettörténész, Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti Tanszék

9.30-9.50
LIPTÁK DOROTTYA (Országos Széchényi Könyvtár)
„Kép és Írás”, képírás az európai és magyar illusztrált sajtóban

9.50-10.10
VARGA EMŐKE (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)
„Ábrázolattal fölvilágosított” irodalom: a Vasárnapi Ujság illusztrációiról

10.10-10.30
NAGY KATALIN
A képírogató „kép-mutogató”

10.30-10.50
SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar):
Képzőművészeti tárgyú reprodukciók a sajtóban a 19. század elején

SZÜNET

11.00-11.20
BÓDY-MÁRKUS ROZÁLIA (Országos Széchényi Könyvtár)
A Sonntags Zeitung: illusztrált német nyelvű hetilap a Vasárnapi Ujság szomszédságában

11.20-11.50
BUZINKAY GÉZA
“Magyarország és a Nagy Világ – a magyar családi lapok képe a világról”

11.50-12.10
BALOGH JÁNOS MÁTYÁS (Magyar Országos Levéltár)
A képes napilapok megjelenése Magyarországon

12.20-13.30 EBÉDSZÜNET
Igény esetén TÁRLATVEZETÉS A KIÁLLÍTÁSBAN

13.30-16.30 Második szekció
Levezető elnök: BUZINKAY GÉZA sajtótörténész, Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék

13.30-13.50
SIRATÓ ILDIKÓ (Országos Széchényi Könyvtár)
Sokszínű ábrázolatok a sajtó alatt. A színház képei az újságlapokon

13.50-14.10
TÖRÖK ZSUZSA (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar)
Divatképek és újságírói stratégiák a Magyar Bazár mint a Nők Munkaköre című lapban

14.10-14.30
PERÉNYI ROLAND (Budapest Történeti Múzeum)
Nyomor, bűn, deviancia. A nagyváros szociális problémáinak (kép)telensége

14.30-14.50
B. NAGY ANIKÓ (Budapest Történeti Múzeum)
Éhhalál – képen kívül

SZÜNET

15.00-15.20
FRISNYÁK ZSUZSA (Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet)
A vasúti ábrázolások forrásértéke

15.20-15.40
BASICS BEATRIX (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Ferenczy Múzeum)
“…elmélkedésre hívó jelenet az élet- és történelemből” – Eseményábrázolások a folyóirat-
illusztrációkon.

15.40-16.00
FARKAS ZSUZSA (Magyar Nemzeti Galéria)
Rés a pajzson – A Ferenc-József csatorna ábrázolásainak forrásai

16.00-16.20
Tomsics Emőke (Magyar Nemzeti Múzeum)
Lehetőség és kényszer. A fénykép az 1880-as évek előtti sajtóban

16.30-17.30 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
Moderátor: Révész Emese
Résztvevők: Lakatos Éva (OSZK) – Sándor Tibor (FSZEK) – Moldován István (OSZK – MEK)

2012. DECEMBER 8. SZOMBAT

9.30-14.00 Harmadik szekció
Levezető elnök: LIPTÁK DOROTTYA kultúrtörténész, MTA-OSZK Res Libraria Hungariae
Kutatócsoport

9.30-9.50
FABÓ EDIT (ELTE Egyetemi Könyvtár)
Gúny és kritika

9.50-10.10
FÖLDI ESZTER (Magyar Nemzeti Galéria)
A Fanyaró Figaró: Faragó József élete és munkássága, avagy a karikatúrakutatás nehézségei

10.10-10.30
HESSKY ORSOLYA (Magyar Nemzeti Galéria)
Művészeti karikatúrák

10.30-10.50
THÚRÓCZY GERGELY (Petőfi Irodalmi Múzeum)
Élclapok mostohagyermeke – Jankó János és a magyar képregény kezdetei

SZÜNET

11.00-11.20
LOSONCZI ESZTER
A „zsidó” ábrázolása a 19. század második felének magyarországi élclapjaiban

11.20-11.50
LANDGRAF ILDIKÓ (Magyar Tudományos Akadémia, Néprajzi Intézet)
“Ez csak úgy vót megcsinálva” A képes sajtó hatása a 19. századi Habsburgok folklórjára

11.50-12.10
PAPP GÁBOR GYÖRGY (Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Intézet)
Ismerősség és idegenség fogalmai a 19. századi építészetben. Adalékok a magyar és a német
építészet kapcsolatához a sajtóillusztrációkon keresztül.

12.10-12.30
BENDIG-ZSILINSZKY ZSÓFIA (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Tájleírások és tájképek. Ipolyi Arnold (1823-1886) és a Vasárnapi Ujság

12.30-13.00 EBÉDSZÜNET

13.00-13.20
BENKŐ ZSUZSANNA
Katona és Lendvay – Züllich Rudolf és Dunaiszky László szobrai a korabeli sajtó tükrében

13.20-13.40
RÉVÉSZ EMESE (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Egy történeti képrajzoló pályamodellje: Vizkelety Béla (1825-1864)

13.40-14.00
KATONA ANIKÓ (Országos Széchényi Könyvtár)
Populáris képek: a sajtóillusztráció és a plakát. Mediális különbségek, továbbélő képi sémák

14.00-15.00 TÁRLATVEZETÉS „AZ ORSZÁG TÜKRE” KIÁLLÍTÁSBAN
A konferencia a Budapesti Történeti Múzeumban megtekinthető.
„Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880” című kiállítás kísérőrendezvénye
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota F épület
Információ: 4878650, 20/368-03-96
www.oszk.hu www.btm.hu