FELHÍVÁS

KLÖSZ 100
Városfényképezés egykor és ma

A Magyar Fotótörténeti Társaság, Klösz György halálának századik évfordulója alkalmából
konferenciát hirdet Budapesten, 2013 májusában, magyar nyelven.

 

A konferencia célja Klösz György és kortársainak munkásságán keresztül a korszak fotótörténetének jobb megismertetése, a lappangó hazai fotókincsek feltárása és az újonnan alapított vagy a kevésbé közismert  fotóarchívumok bemutatása. Teret kívánunk adni a városi élet kortárs fotográfiai interpretációiról szóló előadásoknak is.

Elsősorban a következő témakörök kapcsán várjuk az előadók jelentkezését:

  • A városfényképezés virágkora: Klösz György hazai kortársainak munkássága; városaink arculatának megörökítésével foglalkozó helyi mesterek portréja; vidéki múzeumi fotógyűjtemények bemutatkozása
  • Urbanizációs folyamatok és a fotográfia fejlődésének találkozási pontjai
  • A fényképezés és a sokszorosítás technikai megújulása a 19. században: a fotográfia technikatörténeti és ipartörténeti vonatkozásai
  • Sajtó, reklám, nyilvánosság: a fotográfia mediális szerepének változása
  • Közelítések Klösz György életművéhez (a város- és épületfényképész, a portréfotográfus, a riporter, a tárgy-, illetve műtárgyfotós, a nyomdász és a lapszerkesztő stb.)
  • Klösz György a sikeres üzletember; a fényképészet gazdaságtörténeti háttere
  • A fotográfusok helye a magyar társadalomban: integráció, magyarosodás, társadalmi felemelkedés; részvételük a polgári és a szakmai szervezetekben
  • A városi lét értelmezése a kortárs fotográfiában

Az előadások időtartama: 20 perc.

A jelentkezőktől az előadás rövid (maximum 1200 leütés) szinopszisát, továbbá néhány soros életrajzot várunk a következő címre és határidőre:
klosz100@gmail.com
2013. február 15.

A jelentkezések kiértékelésére 2012. február 22-ig kerül sor.
Vidékről vagy határon túlról érkező előadóink utazási költségeihez megkísérlünk támogatást szerezni.
Könyvek, cikkek Klösz GyörgyrőlBudapest Anno… Fényképfölvételek műteremben és házon kívül Klösz György udv. Fényképészeti műintézete által. Corvina. 1979.
Lugosi Lugo László: Klösz György élete és munkássága. (monográfia) Polgart. Bp. 2002.
Lugosi Lugo László: Klösz György (képalbum) Polgart. Bp. 2002.
Klösz György – Lugosi Lugo László: Budapest 1900/2000. Vince K. Bp. 2001.
Kiss József: A magyar fényképezés múltja. Magyar Fotográfia, 1926/7.
Dr. Fejős Imre: fényképészetünk első virágkora. Folia Archeologica, 1958.
Maár Gyula: Klösz mester fantasztikus világa. Új Írás, 1967/2.
Szakács Margit: Adalék Klösz György munkásságához. Fotó, 1980/10.
Faragó Éva: Képek a századvégi Budapestről. Klösz György képei a Budapest Gyűjteményben. FSzEK Évkönyve, XVI. kötet, 1975.
Szakács Margit: Magyarországi kastélyok képei a századfordulóról. In: A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve, 1981-82.

Az irodalomjegyzékért köszönet Tőry Klárának!

Louis Daguerre, Boulevard du Temple, Paris, 1838

forrás