Az interdiszciplináris konferenciára 2013. február elsején, pénteken kerül sor
a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetében (133/2-es terem)

Áldozatnarratívák – Workshop

 Köszöntő

9.30. Kustár Zoltán (DRHE): Az áldozatbemutatás és áldozathozatal vallásfenomenológiai és szakrális aspektusai az Ószövetségben
9.50. Fazakas Sándor (DRHE): Áldozat-rítus és áldozat-narratíva összefüggéseinek teológiai és szociáletikai vizsgálata
10.10.: vita

10.30. Kiss Lajos András (NYF): René Girard: A bűnbak: Mítosz, erkölcs és politika kapcsolata a kultúrában
10.50. Pabis Eszter (DE): A tettes-emlékezettől a dialogikus emlékezetkultúráig: áldozati narratívák Németországban 1945 óta
11.10. Takács Miklós (DE) Bernhard Giesen áldozat-fogalma a kulturális trauma-kutatás kontextusában
11.30.: vita

12.00-13.00: ebédszünet

13.00. Görgényi Ilona (ME): A bűncselekmény áldozatának fogalma és jogainak érvényesülése
13.20. Séllei Nóra (DE): Női háborús önéletrajzi narratívák
13.40.: vita

14.00. K. Horváth Zsolt (ELTE): Hős és áldozat: szempontok a háborúk kulturális feldolgozásához
14.20. Balogh László Levente (DE): A nemzeti áldozatnarratíva vizualizálásának motívumai
14.40.: vita

15.00.: kerekasztal-beszélgetés

Gian Lorenzo Bernini: Proserpina elrablása, részlet, 1621-22, Galleria Borghese, Róma