A Versünnep Alapítvány meghirdeti a VERSÜNNEP 2019 Fesztivált Kányádi Sándor (1929-2018) születésének 90. évfordulója, Örkény István (1912-1979) halálának 40. évfordulója, Nagy Gáspár (1949-2007) születésének 70. évfordulója, továbbá Petőfi Sándor (1823-1849) halálának 170. évfordulója és Ady Endre (1877 -1919) halálának 100. évfordulója tiszteletére.

Négy különböző kategóriában várják a jelentkezőket:

 1. Vers – és prózamondás
 2. Énekelt vers, versmegzenésítés
 3. Képző-, és/vagy filmművészeti alkotás
 4. Slam poetry

A nevezéseket beadhatják:

 1. színművészek és előadóművészek, hivatásos zeneszerzők (komoly zenében felsőfokú végzettséggel, könnyű zenében szakirányú végzettséggel), valamint hivatásos hangszeres és énekes előadóművészek, zenekarok,
 2. művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási és könnyűzenei képző intézmények 19. életévüket betöltött hallgatói.
 3. hivatásos képző- illetve filmművészek, felsőfokú vagy szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve
 4. művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási, valamint képző intézmények 19. életévüket betöltött hallgatói.

Egy nevező több kategóriában is indulhat.

Az 1. kategóriában (vers- és prózamondás) kötelezően három mű nevezendő, amely lehet vers, próza, publicisztika.
A nevezett művek közül:

 • egy Kányádi Sándor, vagy Örkény István, által írt mű
 • egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészetéből egy alkotás,
 • egy Nagy Gáspár által írt alkotás, vagy egy kortárs magyar költő, illetve író verse, vagy prózai műve.

A nevezett művek nem haladhatják meg egyenként az öt perc mondási időt. Kérik a nevezéshez mellékelni a választott művek szövegét!

Azon jelentkezőket várják, akik:

 • hazánkban, vagy határon túl élő, hivatalos minősítéssel rendelkező színművészek vagy előadóművészek. (A nevezéshez csatolni kell a végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát.)
 • hazai és határon túli Színművészeti Főiskola vagy Egyetem hallgatói, továbbá hivatalosan bejegyzett művészeti intézmény (akadémia, stúdió, tanoda stb.) színész hallgatói. (A nevezéshez szükséges mellékelni az érintett intézmény hivatalos igazolását.)

2. kategóriában (énekelt vers, versmegzenésítés) kötelezően két művel kell nevezni, komoly vagy könnyűzenei stílusokban:

 • egy Kányádi Sándor, vagy Örkény István, vagy egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészetéből egy alkotásának megzenésített változata (feldolgozása),
 • egy Nagy Gáspár által írt alkotás, vagy egy kortárs magyar költő, író művének megzenésített változata.

versmegzenésítéseket (önálló zenei kompozíciókat), illetve már megkomponált versmegzenésítések előadóit várják.

 • Nevezhetnek végzett és tanulmányokat folytató zeneszerzők önállóan (ez esetben előadót is kell vinniük magukkal a versenyre), valamint előadókkal közösen, de saját előadással is. A műveknek a versenyen élő előadásban el kell hangozniuk, kottát nem fogadnak el.
 • Végzett vagy tanulmányokat folytató előadóművészek (szóló ének, ének- bármilyen összeállítású kísérettel, vagy együttes, kórus) is jelentkezhetnek saját, vagy más szerzők által komponált versmegzenésítéssel.

A versenyre minimum 5, maximum 10 perces műsorral lehet nevezni, a megadott időhatárokon belül tetszőleges számú versmegzenésítéssel. A zsűri zeneszerzői és előadói díjakat is odaítélhet. A nevezéskor el kell küldeni a megkomponált művek kottáját, szövegét, időtartamát, valamint a produkció előadóit is fel kell tüntetni. Az előadóktól szintén kérik az énekelt vers kottáját, szövegét, időtartamát, és a zeneszerző nevét megjelölni. Szükséges továbbá csatolni a végzettséget-, vagy tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot.

A 3. kategóriában (képző- és/vagy filmművészeti alkotás) kötelezően egy művel kell nevezni, amely

 • Kányádi Sándor, vagy Örkény István, vagy Nagy Gáspár, vagy egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészete egy alkotása, vagy egy kortárs költő által ihletett képzőművészeti-, vagy filmművészeti alkotás.

A nevezéseket beadhatják:

 • Hivatásos képző- illetve filmművészek, felsőfokú vagy szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve
 • művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási, valamint képző intézmények hallgatói.

A 3. kategóriában nevezett alkotásokat digitális formában kell leadni!

A 4. kategóriában (slam poetry) kötelezően három mű által inspirált produkció nevezendő. Az inspirációt adó művek az alábbiak:

 • egy Kányádi Sándor, vagy Örkény István, által írt mű
 • egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészetéből egy alkotás,
 • egy Nagy Gáspár által írt alkotás, vagy egy kortárs magyar költő, illetve író verse, vagy prózai műve

Az előadandó produkció minimum 2 perc, maximum 5 perc. A 4. kategóriába hivatásos előadókat, szakirányú képző intézmények hallgatóit és slammerek jelentkezését várják a szervezők. A jelentkezéskor minden esetben kérik, hogy végzettséget, vagy a jelenlegi tanulmányok igazoló okiratát mellékeljék a jelentkezők. (Együttesek részéről elegendő 1 hivatásos igazolást küldeni.) Slammerek esetében, végzettség hiányában, a területen elért eredményeket is tartalmazó szakmai életrajzot szükséges benyújtani.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31. csütörtök, 24.00 óra. A jelentkezéseket az alábbi címre kell elküdeni: szervezes.versunnep@gmail.com vagy www.versunnep.com oldalon, vagy postai úton: VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY 1132 Budapest, Viktor Hugó utca 41. 6. em. 41.
Információt a szervezes.versunnep@gmail.com, címen kérhetnek az érdeklődők. Kapcsolattartásra használható a facebook.com/versunnep oldal is.

Az elődöntőkre 2019. február-márciusában kerül sor, különböző magyarországi és határon túli helyszíneken. A részletekről a jelentkezések regisztrálása után értesítik az érintetteket.
A döntő 2019. áprilisában a Nemzeti Színházban kerül megrendezésre.
DÍJAK: Minden kategóriában több, nagy értékű pénzjutalom, fellépési lehetőség, képzőművészeti alkotás és ajándéktárgy kerül odaítélésre. A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

Forrás: http://versunnep.com/kiírás/
További információ: versunnep.com