Az identitás alakzatai – konferencia Debrecenben 2012. november 16-17-én

A konferencia célja, hogy rámutasson: a személy nem csupán az európai bölcseleti hagyomány egyik legrégibb, de egyszersmind egyik legaktuálisabb fogalma is. A személyes identitás kérdésköréhez a konferencia előadói az alkalmaziott filozófia, a német idealizmus, a modern német és francia filozófia, az angolszász politikai filozófia, valamint a kortárs irodalomelméletek módszertani támpontjai alapján közelítenek.

Olvass tovább