Szerepek, esetek, vallomások

A regény egyik szembeötlő sajátossága a megtévesztés rétegeinek jelenléte. Ennek talán legmarkánsabb eleme az Engel álnév használata, mely egyben beszélő névként is értelmezhető.

Olvass tovább